• Bestuur

    Bestuur

  • Bestuur
  • Bestuur

    Panorama Landgoed is ‘n Nie-Winsgewende Maatskappy en word deur ‘n Raad van Direkteure wat jaarliks deur die inwoners verkies word, bestuur. Die bestuurskomitee van die oord word in die uitvoering van sy verantwoordelikhede ondersteun deur subkomitees bestaande uit vrywillige inwoners wat oor spesifieke kundigheid beskik. Die Bestuur van die oord pas die Huisreëls en Bestuursreëls streng toe en voornemende kopers en huurders word versoek om hul van hierdie reëls te vergewis alvorens hulle besluit om ‘n eiendom in die oord te koop of te huur.


Met ons laaste enetjie uit die nes, is ons so opgewonde oor ons skuif na Panorama Landgoed.

Suid Afrika se voorste volwasse residensiële landgoed van internasionale gehalte.

VRYWARING  |  TERME & VOORWAARDES |  KOPIEREG